Phone: +37378233334
Locatie
Fond Locativ
Preț

Modificări ale ratei anuale în programul de stat ”Prima casă”.

Guvernul Republicii Moldova planifică continuarea programului „Prima Casă și in 2019. Ca și în anul precedent canditații, trebuie să îndeplinească un set de condiții, pentru a beneficia de acesta.

 

Beneficiar al programului de stat ”Prima Casă” poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar.Solicitantul de credit trebuie să fie angajat oficial în câmpul muncii, la instituții de stat sau companii private din Republica Moldova, și, respectiv, să dispună de venituri din surse oficiale.

La program sunt eligibile persoanele:

  • care nu dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei o locuință cu o suprafață locuibilă de peste 9 metri patrați pentru fiecare membru în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și nu au în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe;
  • care dețin, în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, o locuință, într-un sat (comună) dobândită prin moștenire sau donație;
  • soțul/soția nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, cu excepția beneficiarului, nicio locuință în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării de finanțare prin Program și nu au în derulare un credit ipotecar;
  • beneficiarul sau soțul/soția nu au procurat o locuință prin intermediului Programului ”Prima Casă”

  • Avansul inițial al beneficiarului este de cel puțin 10% din valoarea totală a locuinței;
  • Statul va oferi garanții în valoare de 50% din soldul creditulu
  • Durata maximă a creditului este de 25 de ani.

Pentru a verifica ofertele imobiliare din Moldova puteți accesa Dom Solutions Prima Casa.

Rata anulă maximă în 2019

Prin modelarea unui credit pentru cumpararea unei locuințe cu valoare de 30 000 euro rezultă că rata lunară este de 3968 lei, ceea ce înseamnă că venitul benificiarului trebuie  sa depășeasca 7936 lei. Sumele prezentate în articol au doar valoare informative, acestea însă pot varia.

Pentru 2019 guvernul RM a decis că rata maximă anuală, propusă de bănci în perioada 1 ianuarie – 30 iunie nu va depăși 7,8% anuale. Conform programului aceasta constă din:

  • – rata de bază a Programului, publicată de Banca Națională a Moldovei (calculată ca rată medie ponderată a dobânzii la depozitele noi atrase în moneda națională pe o perioadă de 6 până la 12 luni) – în valoare de 4,55%.
  • marja maximă de până la 3 puncte procentuale.
  • taxa de garanție în valoare de până la 0,25% din soldul creditului sau 0,5% pe an a soldului garanției de stat stabilit de Ministerul Finanțelor.