Vînzare: Lot de teren în satul Bîc, 5,6 ha, Extravilan

comuna.Bubuieci , satul. Bîc