Creditul Prima Casa de la MAIB

 • asigurare oferită de Guvernul RM;
 • termenul creditului — până la 7 ani;
 • valoarea locuinţei procurate — până la 1 milion de lei;
 • creditul se acordă pentru locuinţe pe întreg teritoriul ţării.
 • reduceri în mărime de 25% la prima de asigurare.

Toate costurile pentru credit sunt menţionate:

 • rata dobânzii flotantă: 7,75% anual*;
 • comision unic pentru acordarea creditului – 1%;
 • comision de garantare pentru ODIMM – 0,25% anual din soldul creditului;
 • Achitarea anticipată – gratis.

Din contul creditului Prima Casă poţi procura o locuinţă:

 • la bloc sau
 • casă individuală.

Cine poate beneficia de creditul Prima Casă:

 • persoanele fizice care nu au un imobil în proprietate.
 • vârsta solicitantului: de la 18 până la 45 ani;
 • angajat în câmpul muncii, cu experienţă la locul actual de muncă de cel puţin 4 luni;
 • salariul net mediu lunar – 1900 lei. Se acceptă veniturile membrilor familiei;
 • participaţia proprie iniţialăa solicitantului — minim 10% din costul locuinţei.

Cerinţe minime pentru imobilul procurat în credit:

 • imobilul va fi finisat, dat în exploatare şi înregistrat la Agenţia Serviciilor Publice;
 • nu are defecte, vicii materiale sau juridice ascunse;
 • imobilul nu este grevat cu ipotecă sau alte drepturi ale terţilor.

Asigurarea creditului:

 • ipotecarea imobilului procurat la nivelul asigurării de minim 70%din suma creditului;
 • garanţia Guvernului RM în mărime de 50% din soldul creditului,
 • fidejusiunea soţului/soţiei, sau rudelor de gradul I – la necesitate.

 

 • Dobândă — 8,0%(flotantă)
 • Suma maximă a creditului — 900 mii lei sau până la 90% din prețul de piață al locuinței
 • Perioada de creditare — până la 25 ani
 • Valoarea locuinței procurate — până la 1 milion de lei
 • Posibilitatea procurării unei locuințe la alegere de pe întreg teritoriul RM
 • Acordarea compensației de stat pentru angajații instituțiilor publiceîn mărime de 50% din suma creditului*.
 • Acordarea compensațiilor bănești de stat din suma creditului pentru familiile cu un copil – 10%, cu doi copii – 25%, cu trei copii – 50%, cu 4 și mai mulți copii – 100%.
 • Rata anuală a dobânzii — 8,0%(flotantă), ce include și Comision anual de garantare — 0,25% (din soldul creditului).
 • Comision unic la acordare — 1% (din suma creditului)
 • Comision analiză dosar — ZERO
 • Comision de administrare lunară – ZERO
 • Dobândă avantajoasă — 8,0%(flotantă)
 • Suma maximă a creditului — 900 mii lei sau până la 90% din prețul de piață al locuinței
 • Perioada de creditare — până la 25 ani
 • Valoarea locuinței procurate — până la 1 milion de lei
 • Posibilitatea procurării unei locuințe la alegere de pe întreg teritoriul RM
 • Acordarea compensației de stat pentru angajații instituțiilor publiceîn mărime de 50% din suma creditului*.
 • Acordarea compensațiilor bănești de stat din suma creditului pentru familiile cu un copil – 10%, cu doi copii – 25%, cu trei copii – 50%, cu 4 și mai mulți copii – 100%.

Pentru informații suplimentare accesați site-ul www.primacasa.gov.md

Costul creditului „Prima Casă”:

 • Rata anuală a dobânzii — 8,0%(flotantă), ce include și Comision anual de garantare — 0,25% (din soldul creditului).
 • Comision unic la acordare — 1% (din suma creditului)
 • Comision analiză dosar — ZERO
 • Comision de administrare lunară — ZERO

*Condițiile de acordare a compensației de stat pentru angajații din sectorul public:

 • Suma maximă a compensației lunare oferită de stat constituie 50% din suma creditului Prima Casă
 • Costul locuinței pentru care poate fi acordată compensația nu poate depăși 600 000 lei
 • Compensația se acordă lunar, de la aprobarea cererii pentru compensare până la finalizarea perioadei de rambursare a creditului ipotecar. Cererea poate fi depusă online aici: gov.md
 • CERINȚE FAȚĂ DE BENEFICIARUL PROGRAMULUI „PRIMA CASĂ”

1. Cetăţean al Republicii Moldova, angajat în Moldova, care dispune de venituri din surse oficiale.

 

  2. Vârsta de până la 45 de ani la momentul solicitării creditului.

 

  3. Contribuția beneficiarului va constitui cel puțin 10% din prețul de procurare a locuinței.

 

  4. Vechime la locul de muncă actual — minim 12 luni.

 

  5. Suma plăţilor lunare aferente tuturor creditelor deţinute la moment în toate băncile şi creditului solicitat, nu va depăşi 30% din veniturile oficiale nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia.

 

  6. Să nu deţină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nici o locuință în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului şi să nu dețină în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe, inclusiv soțul/soția.

 

 *Sunt eligibile persoanele:
— care dețin, în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, o locuință, într-un sat (comună) dobândită prin moștenire sau donație;
— care nu dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei o locuință cu o suprafață locuibilă de peste 9 metri patrați pentru fiecare membru în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și nu au în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe.

 

CERINȚE FAȚĂ DE BENEFICIARUL COMPENSAȚIILOR ACORDATE DE STAT

  1. Activează de cel puțin un an cumulativ în cadrul instituțiilor publice din RM.

  2. Nu are suspendat raportul de serviciu în legătură cu aflarea în concediul de îngrijire a copilului sau a unui membru bolnav al familiei.

  3. Dispune de contract ipotecar încheiat în cadrul programului „Prima Casă”.

CERINȚE FAȚĂ DE IMOBIL

  1. Imobilul se află pe teritoriul Republicii Moldova.

  2. Valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare nu depășeşte 1 milion lei.

  3. Imobilul este finisat și dat în exploatare până la momentul depunerii cererii de solicitare a creditului.

  4. Imobilul nu este grevat cu ipotecă sau alte drepturi ale terților.

DOCUMENTE NECESARE

•  Buletin de identitate valabil

  •  Extrasul din contul de card salarial (emis de orice bancă din Republica Moldova), sau certificat de salariu.

  •  Alte documente după necesitate

 

Caracteristicile programului Prima Casă:

Perioada de creditare: maxim 25 ani
Gajul: ipoteca bunului imobil procurat prin Program

Suma maximă finanțată: până la 90% din prețul de procurare a locuinței fără a depăși suma de 900,000 lei

Rata Dobânzii standard = Indice de referință BNM (5.75%) + Marja fixă a Băncii (2.00%) = 7.75% (flotantă)

 • să aibă vârsta cuprinsă între18 și 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar;
 • să fie cetăţean al Republicii Moldova, angajat în Republica Moldova;
 • să facă dovada avansului achitat deja vânzătorului (menționat în antecontractul de vânzare cumpărare) sau numerar în cont la Victoriabank;
 • să dețină venituri eligibile — obține venituri și le confirmă cu documente, conform politicii de creditare a Victoriabank;
 • se încadrează în Gî aprobat prin program — Gradul de îndatorare maxim acceptat este de 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia;
 • să dispună de venituri pentru achitarea creditului ipotecar, a cărui rată lunară, plus dobânda și comisionul de garantare, să nu depăşească 50% din veniturile nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia, precum și ale rudelor de gradul I;
 • să nu deţină în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei o locuinţă cu o suprafaţă locuibilă de peste 9 m.p. pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
 • soțul/soția să nu dețină în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, cu excepţia beneficiarului, nicio locuinţă cu o suprafaţă locuibilă de peste 9 m.p. în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
 • să nu fi procurat o locuinţă prin intermediul Programului, se referă la soț și soție.

 

Cum poți beneficia de compensație acordată din bugetul de stat în mărime de 50% din suma lunară a creditului (fără a lua în calcul dobânzile și comisioanele Băncii)?   Este necesar să corespunzi următoarelor criterii de eligibilitate:

 • să activezi în cadrul autorităților/ instituțiilor publice finanțate integral din bugetele componente ale bugetului public național, instituțiilor medico-sanitare publice, instituțiilor de învățământ superior de stat cu autonomie financiară;
 • să ai o vechime la locul de muncă de minim un an cumulativ în cadrul autorităților/ instituțiilor publice fără întreruperi ale raporturilor de serviciu în perioada respectivă;
 • să nu-ți fie suspendat raportul de serviciu în legătură cu aflarea în concediul de îngrijire a copilului, a unui membru bolnav al familiei, a copilului cu dizabilități sau ca urmare a participării la diverse forme de dezvoltare profesională organizate la inițiativa ori în interesul autorității/ instituției publice, pentru o perioadă de cel mult un an;
 • să nu ai sancțiuni disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate;
 • să dispui de contracte încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima Casă”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.202 din 28.02.2018;
 • să procuri/alegi locuința, a cărei cost să nu depășească 600,000 Lei (valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare).

Dacă ești angajat în sectorul public, poți solicita credit pentru procurarea locuinței cu valoare mai mare de 600,000 Lei în condițiile Programului de stat „Prima Casă”, dar fără a beneficia de compensații acordate din bugetul de stat.

Procedura solicitării de acordare a compensației din bugetul de stat este efectuată de tine în mod independent (fără implicarea băncii) și include:

 • înregistrarea în Registrul electronic al cererilor de acordare a compensațiilor (disponibil pe site-ul oficial al Programului de stat „Prima Casă” — gov.md) are loc după semnarea contractelor în conformitate cu prevederile Regulamentului de implementare a Programului de stat “Prima Casă”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.202 din 28.02.2018;
 • încărcarea în Registrul electronic al cererilor de acordare a compensațiilor a următoarelor documente în versiune scanată:
  • contractul de vânzare-cumpărare,
  • contractul de credit,
  • contractul de ipotecă,
  • documentul semnat de angajator privind data încadrării solicitantului în autoritatea/ instituția publică, precum și confirmarea lipsei sancțiunilor disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate.

Condiții de eligibilitate ale imobilelor  ce urmeaza a fi achizitionat

 • se află pe teritoriul Republicii Moldova;
 • are valoarea de maxim 1,000,000 lei, conform contractului de vânzare-cumpărare;
 • este finalizată în proporție de 100% și înregistrată la SCT;
 • este evaluată de un evaluator agreat de Victoriabank;
 • nu prezintă vicii materiale conform raportului de evaluare;
 • este liber de sarcini de înstrăinare sau grevare;
 • imobilul va fi folosit exclusiv ca spațiu de locuit de către beneficiar / beneficiar + membrii familiei;
 • pe parcursul derulării creditului nu se poate interveni cu lucrări care ar putea duce la diminuarea valorii acesteia, modificările se vor face exclusiv cu acordul scris al Victoriabank, pe baza unui deviz estimativ declarativ al clientului avizat de evaluator / expert tehnic;
 • imobilul se poate vinde doar după achitarea integrală a creditului și dobânzilor aferente.

Documentele pe care trebuie să le prezinte solicitantul de credit:Buletin de identitate (solicitant, soț/soție și, după caz, pentru persoanele care participă cu veniturile lor la credit);

 • Documentele care atestă veniturile persoanelor care NU încasează venitul la Victoriabank:
  • Contract de muncă + toate acordurile ulterioare;
  • Adeverință de venit format Victoriabank, sau ce conține toate informațiile solicitate de Victoriabank, completată nu mai târziu de 15 zile calendaristice până la data depunerii cererii;
  • Acte care confirmă alte tipuri de venituri luate în considerare în completare pe lângă venitul de bază al solicitantului;
  • Certificatele eliberate de ASP (soț, soție), cu privire la nedeținerea de imobile în proprietate.

Documentele aferente imobilul procurat şi adus în garanţie:

 • Actele de proprietate asupra imobilului (diferă în funcție de modalitatea de dobândire) și buletinul de identitate a vânzătorilor;
 • Extras SCT eliberat de ASP (îl solicită vânzătorul după semnarea antecontractului);
 • Antecontract de vânzare – cumpărare din care să reiasă prețul vânzării, avansul achitat și diferența rămasă de plată;
 • Dovada achitării avansului (ex. extras cont curent, depozit, mențiune în antecontract / contract etc.);
 • Raportul de evaluare a imobilului, efectuat de un evaluator agreat de Victoriabank;
 • Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget aferent bunului supus înstrăinării/gajului eliberat de Serviciul Fiscal de Stat.
 • Dobânda variabilă: RMPD la depozite 6-12 luni  *(5.75%) + 2p.p. = 7.75% (standard)
 • Comision analiză dosar – 0 lei
 • Comision de administrare lunară credit — 0 lei
 • Comision unic la acordarea creditului —  1% din suma creditului
 • Comision de gestiune datorat către ODIMM — 0.5%/an, aplicat lunar la soldul garanției de stat (Garanția reprezintă 50% din soldul creditului)

 

Condițiile programului

 • suma maximă a creditului– 900 000 MDL
 • termenul— 25 de ani
 • comision de eliberare– 1%
 • comision de garantare– 0,5%anual – calculade la soldul garanției de stat achitat lunar
 • rata dobânzii– indice de referință (5,75%) + marja băncii (2%) = 7,75%
 • contribuția proprie– 10% din prețul imobilului(prețul imobilului nu poate fi mai mare de 1 mil. lei)

Criteriile de eligibilitate beneficiar

 • vârsta până la 45 de ani
 • cetățean al Republicii Moldova, angajat în Republica Moldova și să dispună de venituri din surse oficiale
 • să nu dețină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soțul/ soția nici o locuință în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe
 • să nu fi procurat anterior o locuință prin intermediul Programului.

Criterii de eligibilitate imobil

 • se află pe teritoriul Republicii Moldova
 • valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare nu depășește 1 milion MDL
 • este finisată, dată în exploatare finală și înregistrată în modul corespunzător în Registrul bunurilor imobile, OCT, până la momentul depunerii cererii de creditare
 • nu are nici un fel de defecte, vicii materiale sau juridice ascunse
 • nu este grevată cu ipotecă sau alte drepturi ale terților, nu este supusă interdicțiilor aplicate de instanța de judecată, organul de urmărire penală, executorul judecătoresc, Administratorul insolvabilității sau alte organe competente.

Documente necesare:

 • cererea de acordare a creditului, semnată de solicitantul de credit, soţ/soţie, fidejusor, după caz
 • buletinul de identitate ( a fidejusorului, şoțului (iei), rudei de gradul I în caz de insuficienţă a propriilor venituri)
 • adeverinţa de venitpentru primirea creditului (fidejusorului, soţului (iei), rudei de gradul I, după necesitate)
 • carnet de muncă/contractul de muncă (fidejusorului, soţului(iei), rudei de gradul I, după necesitate)
 • declaraţia pe venituri pentru ultimul an de gestiune vizată de Inspectoratul Fiscal de Stat (după caz)
 • alte acte ce ar putea confirma existenţa şi provenienţa unor surse de venit suplimentare (pensii, transferuri de peste hotare, venituri provenite din contracte de arendă, dividende sau din alte surse)
 • certificat eliberat de Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice”, care confirmă faptul că beneficiarul nu deține în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soțul/ soția – sau soțul-soția beneficiarului nu deține în proprietate exclusivă nici o locuință în decursul ultimelor 12 luni până la solicitarea certificatului

Documentele aferente imobilului:

 • raportul de evaluare a imobilului efectuat de către compania de evaluare agreată de Bancă. Acesta va fi perfectat la prezentarea extrasului din Registrul bunurilor imobile (Oficiul Cadastral Teritorial – în continuare OCT)
 • certificatului OCT privind valoarea bunului imobil
 • documentelor care confirmă dreptul de proprietate asupra imobilul indicate în Extrasul din Registrul bunurilor imobile (OCT)
 • alte documente la cererea băncii.

Avantajele creditului imobiliar Prima Casă:

 • Plăteşti chirie? Mai bine achită rate pentru locuinţa ta proprie. Odată cu procurarea locuinţei în credit, tu devii proprietarul acesteia.
 • Îţi permite acum să faci o cachiziție mare, cu posibilitatea de a achita contravaloarea acesteia pe parcursul unui termen extins de timp
 • Îţi oferă posibilitatea de a locui in propria casă, planificată și amenajată după propria dorinţă, ceea ce nu este posibil într-o locuinţă închiriată.
 • Acordarea creditului imobiliar Prima Casă e posibilă fără garanţii suplimentare, având un aport propriu minim de 10% de la valoarea de piață a imobilului– în calitate de gaj apare locuinţa procurată și garanția acordată de stat.

Avantajele creditului imobiliar oferit de Mobiasbanca:

 • Analiza gratis a dosaruluide credit imobiliar – nu se percepe nici un comision, indiferent de răspunsul final privind acordarea creditului ipotecar.
 • Comisioanelesunt absolut transparente.
 • Flexibilitatea bănciila determinarea capacităţii tale de rambursare, prin luarea în consideraţie a următorilor indicatori: mai multe surse de venit (salarii, dividende, chirii, venituri din activităţi de antreprenoriat etc.) veniturile cumulate ale familiei (soţ/soţie) și ale rudelor de gradul I.
 • Pentru a beneficia de un credit imobiliar Prima Casă de la Ma, nu ai nevoie de garanţii suplimentaredin partea altor persoane.
 • Mai multe posibilităţi de rambursareîn rate lunare egale sau descrescătoare, cu posibilitatea de a achita creditul în avans oricând, integral sau parţial.