În acest articol vom oferi informație utilă și comprehensivă despre impozitele și cheltuielile pe care le are atât vânzătorul cât și cumpărătorul unui bun imobil (apartament, casă etc.).
Ce impozite trebuie să achite vânzătorul?
În urma tranzacției, vânzătorul trebuie să achite impozitul pe venitul impozabil sau creșterea de capital.
Venitul impozabil sau creşterea de capital reprezintă diferenţa dintre suma cu care este vândut imobilul şi baza valorică a acestuia (ceea ce s-a cheltuit pentru procurarea proprietății).
Formula Venitului Impozabil
Prețul de vânzare a imobilului – prețul de procurare anterioară = Venitul Impozabil (Creșterea de capital)
Exemplu:
300 000 MDL – 200 000 MDL = 100 000 MDL
Formula Impozitului pe Venit pentru imobilele vândute în 2020
Venitul Impozabil /2 x 12% = Impozitul pe venit
Exemplu:
100 000 MDL /2 x 12% = 6 000 MDL
La vanzarea unui imobil în anul 2020 cu suma de 300 000 MDL și care are o creștere de capital de 100 000 MDL trebuie să se achite un impozit pe venit de 6 000 MDL.
*Informație conform Codului Fiscal al RM (Capitolul 1 art.15 lit. A și Capitolul 5 Art. 40 p.7)

Scutiri de la impozit pentru persoanele fizice
În conformitate cu art.5 p.46) din Codul Fiscal al Republicii Moldova, persoanele fizice sunt scutite de a achita impozit pe locuința principală, care îndeplinește ambele condiții:
– este deținută de contribuabil timp de cel puțin 3 ani;
– reprezintă locul de reședință / ședere al contribuabilului în ultimii trei ani înainte de înstrăinarea imobilului.
Dacă imobilul înstrăinat este obținut prin contract de donație de la rudele de gradul I și acesta reprezintă locuința de bază, confirmată prin înregistrarea vizei de reședință, atunci vânzătorul este scutit de achitarea impozitului pe venit.

Ce taxe și cheltuieli suportă cumpărătorul?
La cumpărarea unui apartament sau casă, cumpărătorul, pe lângă prețul imobilului, este obligat să achite taxa de stat pentru transferul dreptului de proprietate cât și onorariul pentru serviciile notariale la autentificarea contractului de vânzare-cumpărare.
1. Costul serviciilor notariale
Persoanele fizice trebuie să achite servicii notariale în proporție de 0,1% din valoarea tranzacţiei, pentru autentificarea tranzacţiilor evaluabile cu bunurile imobile.
de până la 20.000 lei = 1,3%, dar nu mai puţin de 180 de lei
20.001 – 50.000 lei = 1,0%
50.001 – 100.000 lei = 0,9%
100.001 – 200.000 lei = 0,8%
200.001 – 400.000 lei = 0,6%
400.001 – 600.000 lei = 0,5%
600.001 – 800.000 lei = 0,3%
800.001 – 1.000.000 lei = 0,2%
de la 1.000.001 lei = 0,1%
Persoanele juridice, pentru autentificarea tranzacţiei evaluabile cu bunurile imobile, trebuie să achite serviciile notariale aplicând următoarele coeficiente:
< 800.000 lei = 0,5%
800.001 – 1.000.000 lei = 0,2%
de la 1.000.001 lei = 0,1%
Cuantumul minim al plăţii pentru autentificarea tranzacţiilor evaluabile cu bunurile imobile constituie 120 de lei.
1.1 Costul serviciilor notariale în cadrul Programului „Prima casă”
Cuantumul plăţii pentru autentificarea contractelor de vînzare-cumpărare a locuințelor în cadrul Programului de stat „Prima casă”, precum și pentru autentificarea contractelor de ipotecă în cadrul acestui program, se stabileşte în proporţie de 0,1% din valoarea tranzacţiei.
2. Taxa de stat
Cumpărătorul, pentru transferul dreptului de proprietate privată asupra apartamentelor, caselor de locuit, garajelor etc., în baza contractelor autentificate notarial trebuie să achite taxa de stat în valoare de 0,5% din preţul contractului, dar nu mai puţin decât valoarea indicată în registrul bunurilor imobile.
3. Taxa pentru operarea modificărilor în cadrul Registrului Bunurilor Imobile
Cumpărătorul, de asemenea, trebuie să achite taxa pentru operarea modificărilor în cadrul Registrului Bunurilor Imobile (CADASTRU), pentru înscrierea dreptului de proprietate. Costul serviciului diferă în funcție de numărul de zile (urgență sau în regim normal) în care se eliberează actul și localitatea în care este amplasat bunul.