Actele necesare pentru vânzarea bunului imobil

Pentru perfectarea tranzacției de vânzare-cumpărare a bunului imobil notarul solicită următoarele documente:

 

Extrasul din Registrul bunurilor imobil

Extrasul din Registrul bunurilor imobile este informaţia oficială care confirmă înscrisurile referitoare la bunul imobil, drepturile şi restricţiile înregistrate şi titularii acestora. Extrasul este solicitat în procesul efectuării tranzacţiei sau altor operaţiuni cu un bun imobil.

 

Evaluarea bunului imobil

Certificatul privind valoarea bunului imobil este o informaţie privind valoarea estimată a unui bun imobil (teren, clădire sau altă construcţie supusă înregistrării în Registrul bunurilor imobile), calculată conform Culegerii indicilor comasaţi ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare pentru calcularea taxei de stat la efectuarea tranzacţiilor gen cumpărare, vânzare, schimb, donaţie, gaj, moştenire.

Funcțiile de prestare a serviciilor cadastrale ( eliberarea extrasului din Regostrul bunurilor Imobile și Evaluarea bunului imobil)au fost preluate de către Instituția Publică Cadastrul bunurilor imobile.
(Hotărârii Guvernului nr.959/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru)

 

Actul de proprietate asupra bunului imobil

  • Contractul de vânzare-cumpărare; 
  • Certificatul de moștenitor; 
  • Contract de investiție (cu proces-verbal de recepție finală)
  • Contractul de donație; 
  •  Contractul de schimb; 
  • Hotărârea instanței de judecată
  • etc.

Buletine de identitate

 

Certificat de căsătorie sau divorț

 

Procura (autentificată) a reprezentatului vânzătorului

Folosim fișiere cookie pentru afișarea corectă a conținutului și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept