Proveniența banilor pentru procurarea bunului imobil

Cetățenii R. Moldova care planifică să-și procure bunuri imobile costul cărora vor depăși suma de 10 mii de euro, echivalentul a 200 de mii de lei, vor trebui să declare de unde au provenit banii din care urmează să efectueze tranzacția (notează Camera Notarială a Moldovei (CNM).
Dacă operațiunea pare suspectă, notarul este în drept să ceară solicitantului să dovedească proveniența sumelor tranzacționate, iar titularii pot fi suspectați printre altele de evaziune fiscală sau spălare de bani.

Potrivit legislației, notarul este în drept să informeze Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre cazurile devenite cunoscute cu privire la spălarea banilor, utilizând canale ordinare de comunicare – serviciul poștal, e-mail, telefon.

În temeiul art. 5 alin. (2)  lit.d) al Legii nr. 308/2017, Notarul verifică proveniența bunurilor (banilor) la contracte de vânzare-cumpărare cu achitare în numerar, începând cu suma de 200.000 (doua sute de mii) lei.

Cumpărătorul la Notar va prezenta unul sau mai multe acte indicate mai jos care vor confirma legalitatea banilor: 

  • Contract de muncă din RM  + Certificat de salariu 
  • Contract de muncă de peste hotare + Certificat de confirmare a salariului/veniturilor, Extras din conturi bancare, Copiile dispoziţiilor de transfer bancar / declarația de introducere a mijloacelor bănești pe cale terestră de la Serviciul Vamal
  • Certificat de la FISC cu privire la veniturile obținute în ultima perioadă
  • Contract de Donație autentificat la Notar
  • Contract de împrumut + Sursa mijloacelor bănești din partea celui care oferă împrumutul
  • Certificate de primire a dividendelor de la întreprinderi sau societăți comerciale
  • Contract de credit (credite ipotecare / credite de consum)
  • Contract de vanzare-cumpărare a bun imobil
Folosim fișiere cookie pentru afișarea corectă a conținutului și pentru a facilita utilizarea site-ului web.
Accept
Nu accept